Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

A Rittenhouse-ügy ismét rámutatott, hogy az amerikai társadalom mélységesen megosztott

Az amerikai demokrácia még így is erős, de már nem mintaadó

A tengerentúli közéleti diskurzust lázban tartó Rittenhouse-ügy egyike azon eseteknek, amelyek tökéletesen rámutatnak, mennyire polarizált, megosztott az amerikai társadalom, és mennyire káros a főáramú média társadalmi törésvonalakat leképező narratívagyártása, amelynek során nemcsak az dől el, hogy végül mely esetek válnak országos üggyé, de a tényeket is eleve politikai valóság-magyarázatoknak megfeleltetve hajlítják és tálalják a neves lapoknál kvázi-propagandistaként dolgozó médiamunkások.

“A Rittenhouse-ügy ismét rámutatott, hogy az amerikai társadalom mélységesen megosztott” olvasásának folytatása

A Biden-adminisztráció hivatalba lépése sem fogja visszahozni az USA és az EU szoros szövetségét

A Biden-adminisztráció hivatalba lépésétől számos véleményformáló az amerikai-európai kapcsolatok szorosabbra fűzését, a szövetségi rendszer megerősítését reméli. A német külügyminiszter még tovább is ment: a “demokratikus államok hálózatának” létrehozására szövetkezne Washingtonnal. A helyzet azonban korántsem ilyen rózsás: az USA és Európa sem a Kínához való viszonyban, sem a NATO-n belüli szerepvállalásban, sem a “mintaadó, vezető szerep” kontra “partnerség” kérdésében nincsenek egy hullámhosszon.

“A Biden-adminisztráció hivatalba lépése sem fogja visszahozni az USA és az EU szoros szövetségét” olvasásának folytatása