Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

A Biden-adminisztráció hivatalba lépése sem fogja visszahozni az USA és az EU szoros szövetségét

A Biden-adminisztráció hivatalba lépésétől számos véleményformáló az amerikai-európai kapcsolatok szorosabbra fűzését, a szövetségi rendszer megerősítését reméli. A német külügyminiszter még tovább is ment: a “demokratikus államok hálózatának” létrehozására szövetkezne Washingtonnal. A helyzet azonban korántsem ilyen rózsás: az USA és Európa sem a Kínához való viszonyban, sem a NATO-n belüli szerepvállalásban, sem a “mintaadó, vezető szerep” kontra “partnerség” kérdésében nincsenek egy hullámhosszon.

“A Biden-adminisztráció hivatalba lépése sem fogja visszahozni az USA és az EU szoros szövetségét” olvasásának folytatása

A faji kérdés ismét eluralta Amerikát

Ami az Egyesült Államokban történik George Floyd halála óta, egy nagyon aggasztó trendet vetít előre. Sokan a Trump-adminisztráció egyértelmű felelősségét hangsúlyozzák, sokan mások úgy beszélnek strukturális rasszizmusról és rasszista erőszak-szervezetről a rendőrség és általában a hatósági szervek kapcsán, mintha egy apartheid rendszert jellemeznének. Rendkívül sok az indulat, lehetetlennek tűnik racionális vitát, párbeszédet folytatni. Ahogy az már megszokott, a média és a véleményformálók, a sorra megszólaló celebek sem feltétlenül az indulatok tompításában érdekeltek, sokkal inkább lájkvadászatot folytatnak, ideológiai toposzokat ismételgetnek.

“A faji kérdés ismét eluralta Amerikát” olvasásának folytatása