Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Van-e európai ellenszer az amerikai protekcionizmusra és a német szubvenciókra?

Erősödnek a törésvonalak az euró-övezetben belül, egyre kevesebb területen működik a német-francia tandem

A mostani geopolitikai játszmában Európa egyre inkább alárendelődik az USA-nak. Ezt mostanra egyre kevesebben tagadják, legfeljebb abban vannak viták, hogy ez jó vagy rossz dolog-e, illetve Európának reálisan volt-e, van-e más választási lehetősége. Ugyanakkor az “európai stratégiai szuverenitás” némi életjelet is mutat, igaz, nem ott, ahol arra most a legnagyobb szükség volna, vagyis az önálló védelempolitika területén, hanem az elvesztett gazdasági versenyképesség visszanyerésének törekvésében, ahol egyre erősebb kontúrokkal jelenik meg az USA és az EU ellenérdekeltsége. Az energiaválság ideje alatti, diplomáciai üzengetés már megpendítette a “barátoktól mi számít méltányos árnak a kereskedelemben” kérdését (pl. Macron francia elnök beszélt erről), most azonban újabb fejtörést okoz az európai gazdaságnak az Egyesült Államok protekcionista politikája, amivel az amerikai gazdasági szereplők árképzésébe, így a szabad verseny feltételeibe is mélyen belenyúlna Washington.

“Van-e európai ellenszer az amerikai protekcionizmusra és a német szubvenciókra?” olvasásának folytatása

A gazdasági válságmenedzselési fókuszt az új kormányzati struktúra is leképezi

Gazdaság- és diplomáciafókuszú válságkormányzás következhet

A gazdasági válságmenedzselés (tartós növekedés, stagfláció megakadályozása, egyensúlyi pályára való visszatérés) a következő ciklus meghatározó kormányzati kihívása lesz (a megváltozott nemzetközi, biztonságpolitikai helyzet kezelésével együtt). Ezt tükrözi az új kormány struktúrája, az egyes minisztériumok (miniszterek) feladatköre is. A nemzetgazdaság teljesítőképességét ugyanis egyszerre több tárca is szolgálni hivatott.

“A gazdasági válságmenedzselési fókuszt az új kormányzati struktúra is leképezi” olvasásának folytatása

A gazdasági évnyitón Orbán eredményekről és kockázatokról beszélt

Az újabb gazdasági növekedési adatok is mutatják, hogy a kormánynak van lehetősége eredménykommunikációt folytatni

“A válságkezeléssel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy a 7,1 százalékos növekedéshez hasonló utoljára 1977-ben volt. […] Magyarország beruházási rátája a 2. legmagasabb volt az Európai Unióban.” A miniszterelnök abban is bizakodó, hogy az árstop hatására is jól érzékelhető inflációt 6 százalék alá lehet szorítani az év végéig, emellett több rendszerszintű, a gazdaság szerkezetét érintő kihívást is azonosított a következő időszakra előre tekintve.

“A gazdasági évnyitón Orbán eredményekről és kockázatokról beszélt” olvasásának folytatása

Nem a nemzeti nagytőkének van szüksége forrásinjekcióra, hanem a kkv-szektornak

Nem az a gond, hogy magyar nagyvállalatokat is támogat a kormány, sokkal inkább az, hogy a KKV-szektornak nem jut megfelelő forráskeret

A magyar gazdaságpolitika bírálói gyakran felvetik, hogy a centralizált, fejlesztő állam, amely magán viseli az állammonopolista kapitalizmus bizonyos jegyeit (akkor is, ha például az adópolitika vagy a munkavállalói jogok tekintetében inkább beágyazott neoliberális recepteket láthatunk), nem tud jelentős sikereket felmutatni a nemzetgazdasági szereplők nemzetközi versenyképessége terén.

“Nem a nemzeti nagytőkének van szüksége forrásinjekcióra, hanem a kkv-szektornak” olvasásának folytatása